Finansiell kalender

feb 19 2020
Bokslutskommuniké 2019
apr 22 2020
Delårsrapport Q1 2020
aug 19 2020
Delårsrapport Q2 2020
nov 18 2020
Delårsrapport Q3 2020