Finansiell kalender

okt 10 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. 

nov 12 2019
Delårsrapport Q3 2019