Finansiell kalender

feb 19 2019
Bokslutskommuniké 2018
apr 19 2019
Årsredovisning 2018

Publiceras vecka 16

maj 14 2019
Delårsrapport Q1 2019
aug 21 2019
Delårsrapport Q2 2019
nov 12 2019
Delårsrapport Q3 2019