Ledning

Nils Stiernstedt VD och Styrelseledamot

Född 1981.
Nils är civilekonom från Lunds universitet. 

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 80 000 aktier.

Nils är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.

Lena Norlander Affärsområdeschef Assistans

Född 1961

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 0 aktier.

Lena är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.

Patrik Bergström Affärsområdeschef Boende

Född 1981

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 0 aktier.

Patrik är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.