Ledning

Åsa Larsson EKONOMICHEF

Född 1967

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 5 000 aktier

Åsa är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop och inte i förhållande till bolaget.

Helena Bergstedt SEGMENTSCHEF STÖDBOENDE

Född 1968

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 3 000 aktier

Helena är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop och inte i förhållande till bolaget.

Carola Clomén SEGMENTSCHEF FAMILJEHEM

Född 1975

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): -  aktier

Carola är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop och inte i förhållande till bolaget.

Patricia Gustavsson REGIONSCHEF PERSONLIG ASSISTANS SYD

Född 1973

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): -  aktier

Patricia är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop och inte i förhållande till bolaget.

Karin Forsberg REGIONSCHEF PERSONLIG ASSISTANS NORR

Född 1958

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): -  aktier

Karin är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop och inte i förhållande till bolaget.