Ledning

Nils Stiernstedt VD och Styrelseledamot

Född 1981

Verkställande direktör i Liv ihop AB sedan 2019. Medlem i styrelsen sedan 2018.

Nils är civilekonom från Lunds universitet. 

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 80 000 aktier

Nils är oberoende i förhållande till bolaget samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Patrik Bergström VICE VD

Född 1981

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 12 200 aktier.

Patrik är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.

Åsa Larsson EKONOMICHEF

Född 1967

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 1 350 aktier

Åsa är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop och inte i förhållande till bolaget.