Ledning

Nils Stiernstedt tf VD

Född 1981.
Nils är civilekonom från Lunds universitet. Sedan 2019 är Nils tf VD för Liv ihop AB (publ).

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 80 000 aktier.

Nils är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.

Niklas Wester CFO

Född 1973.
Niklas har studerat ekonomi med inriktning redovisning och verksamhetsstyrning vid Örebro och Uppsala universitet. Niklas har en lång erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete bland annat för Stockholms Universitet. Han har även suttit som VD för Södermäklarna AB och styrelseordförande i MA2 AB.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 16 667 aktier.

Niklas är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.