Ledning

Åsa Larsson Verkställande direktör

Född 1967

Verkställande direktör sedan februari 2022.

Åsa har tidigare verkar som auktoriserad revisor, och sedan 2016 varit verksam inom olika befattningar inom vård- och omsorgsbranschen. Åsa tillträdde som Livihops ekonomichef i mars 2020 och är sedan februari 2022 bolagets verkställande direktör.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 267 616 (direkt och indirekt)

Åsa är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare i Livihop.