Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma torsdagen den 21 februari 2022

Aktieägare i Livihop kallades till extra bolagsstämma måndagen den 21 februari 2022 kl 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär 
Styrelsens redogörelse enligt 25 KAP. 4 Aktiebolagslagen (2005:551)
Revisorns yttrande enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
Kontrollbalansräkning 

Extra bolagsstämma torsdagen den 3 december 2021

Aktieägare i Livihop kallades till extra bolagsstämma fredagen den 3 december 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.

Protokoll från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2021

Extra bolagstämman i Liv ihop AB som avsågs hållas fredagen den 26 november 2021 senareläggs. Aktieägare i Livihop kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 december 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2021

Aktieägarna i Liv ihop kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 26 november 2021 klockan 11.00 på Svea Assistans kontor på Ekbacksvägen 28 i Bromma.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma torsdagen den 1 oktober 2021

Aktieägarna i Liv ihop, kallades till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det fanns inte någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för poströstning och anmälan

Årsstämma torsdagen den 20 maj 2021

Aktieägarna i Liv ihop kallades till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19- pandemin genomfördes bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det fanns inte någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning och anmälan

Extra bolagsstämma onsdagen den 14 april 2021

Den extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 14 april 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomfördes bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det fanns inte någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma 

Formulär för poströstning och anmälan

Årsstämma torsdagen den 14 maj 2020

Årsstämma ägde rum torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 i Villa Källhagens lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019

Den extra bolagsstämman ägde rum torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma torsdagen den 16 maj 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 10.00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 09.30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag punkt 15

Styrelsens förslag punkt 16

Styrelsens förslag punkt 17

Villkor för teckningsoptioner 2019

Extra bolagsstämma onsdagen den 19 september 2018

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 19 september 2018 klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 09:30.

Ny styrelse i Liv ihop AB (publ)

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma onsdagen den 9 maj 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Extra bolagsstämma den 29 december 2017

Extra bolagsstämma avhölls fredagen den 29 december 2017 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 29 december 2017

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Underbilaga punkt 8 (Ny bolagsordning)