Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019

Den extra bolagsstämman ägde rum torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma torsdagen den 16 maj 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 10.00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 09.30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag punkt 15

Styrelsens förslag punkt 16

Styrelsens förslag punkt 17

Villkor för teckningsoptioner 2019

Extra bolagsstämma onsdagen den 19 september 2018

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 19 september 2018 klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 09:30.

Ny styrelse i Liv ihop AB (publ)

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma onsdagen den 9 maj 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Extra bolagsstämma den 29 december 2017

Extra bolagsstämma avhölls fredagen den 29 december 2017 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 29 december 2017

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (punkt 7)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Underbilaga punkt 8 (Ny bolagsordning)