Aktiekapital

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 781 586,82 SEK fördelat på 8 684 298 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,09 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

År

Händelse

Ökning av antal aktier

Antal aktier

Kvotvärde (SEK)

Förändring av aktiekapital (SEK)

Aktiekapital (SEK)

2011 Nybildning 500 500 100 50 000 50 000
2017 Nyemission 63 563 100 6 300 56 300
2017 Fondemission 0 563 900 450 400 506 700
2017 Nyemission 29 592 900 26 100 532 800
2018 Split 10000:1 5 919 408 5 920 000 0,09 0 532 800
2018 Erbjudande 1 600 000 7 520 000 0,09 144 000 676 800
2018 Nyemission 759 144 8 279 144 0,09 68 322 745 122
2019 Nyemission 305 154 8  584 298 0,09 27 463 772 586
2019 Nyemission 100 000 8 684 298 0,09 9 000 781 586