Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2019-06-28.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Robert 2 390 000 28,87%
Palm, Marianne 1 905 973 23,02%
Palm, Svante 771 539 9,32%
Grevelius, Fredrik 400 000 4,83%
Continentia Holding AB 357 000 4,31%
Dividend Sweden AB 219 389 2,65%
Palm, Christine 198 000 2,39%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 188 145 2,27%
LMK FORWARD AB 111 665 1,35%
Nordin, Gert 100 000 1,21%
Gryningskust Förvaltning 100 000 1,21%
Paulsson Advisory AB 86 667 1,05%
Stiernstedt, Nils 80 000 0,97%
Övriga aktieägare 1 370 776 16,55%
Total 8 279 144 100,00%