Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2018-12-28.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Robert 2 390 000 28,87%
Auer, Carl-Fredrik 2 157 200 26,06%
Palm, Inger Ulla Marianne 765 973 9,25%
Palm, Svante 622 296 7,52%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 383 196 4,63%
Continentia Holding AB 357 000 4,31%
Dividend Sweden AB 183 552 2,22%
Gryningskust Förvaltning AB 100 000 1,21%
Nordin, Gert 100 000 1,21%
Paulsson Advisory AB 86 667 1,05%
Trinvest AB 70 000 0,85%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 60 000 0,72%
Danica Pension 58 587 0,71%
GoMobile Nu AB 50 000 0,60%
Timecare Corporate Finance AB 50 000 0,60%
Övriga aktieägare 844 673 10,19%
Total 8 279 144 100,00%