Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2022-03-31.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Markus Erenius 825 198 9,5%
Claes Lindholm 620 000 7,1%
Nils Stiernstedt 490 000 5,6%
Magnus Johansson 445 015 5,1%
Gustaf Gustafsson 418 411 4,8%
Abdiraschid Elmi 387 091 4,5%
Continentia Holding AB 373 068 4,3%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 347 011 4,0%
Peder Ring AB 326 529 3,8%
Talal Hosni El Adaoui 273 944 3,2%
Ibrahim Maatouk 273 944 3,2%
Zahraa Maatouk 273 944 3,2%
Åsa Larsson 267 616 3,1%
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 214 884 2,5%
Övriga aktieägare 3 972 841 45,7%
Total 8 684 298 100,0%