Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2020-09-30.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Christine 2 596 822 29,9%
Palm, Marianne 1 905 973 21,9%
Claes, Lindholm 620 000 7,1%
Continentia Holding AB 373 068 4,3%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 347 086 4,0%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 237 146 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 186 088 2,1%
Peder Ring AB 170 892 2,0%
Fredrik Grevelius 150 000 1,7%
Deutsche Bank AG 132 984 1,5%
SEB AB Luxembourg 132 000 1,5%
Cedrus Group AB 100 000 1,2%
Nordin, Gert 88 254 1,0%
Stiernstedt, Nils 80 000 0,9%
Övriga aktieägare 1 587 502 18,3%
Total 8 684 298 100,0%