Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2020-12-30.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Marianne 1 905 973 21,9%
SEB AB Luxembourg 832 000 9,6%
Banque Internationale Lux 750 000 8,6%
Svante Palm 643 618 7,4%
Claes Lindholm 620 000 7,1%
Christine Palm 596 822 6,9%
Continentia Holding AB 373 068 4,3%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 347 086 4,0%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 240 441 2,8%
Nordea Pensionsförsäkring AB 186 834 2,2%
Peder Ring AB 170 892 2,0%
Fredrik Grevelius 150 000 1,7%
Deutsche Bank AG 132 984 1,5%
Cedrus Group AB
100 000 1,2%
Övriga aktieägare 1 634 580 18,8%
Total 8 684 298 100,0%