Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2019-09-27.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Robert 2 390 000 27,5%
Palm, Marianne 1 905 973 21,9%
Palm, Svante 774 860 8,9%
Continentia Holding AB 373 068 4,3%
Bogruppen i Östergötland Holding AB 305 154 3,5%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 265 599 3,1%
Palm, Christine 259 614 3,0%
Grevelius, Fredrik 100 000 1,2%
Cedrus Group AB 100 000 1,2%
Nordin, Gert 100 000 1,2%
Zetterberg, Tommy 83 932 1,0%
SEB Luxembourg 83 000 1,0%
Stiernstedt, Nils 80 000 0,9%
Thorsell, Per Anders 77 794 0,9%
Övriga aktieägare 1 785 304 20,6%
Total 8 684 298 100,0%