Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2021-12-31.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Marianne Palm 1 905 973 21,9%
SEB AB, Luxembourg 832 000 9,6%
Clearstream Banking SA 750 000 8,6%
Svante Palm 746 308 8,6%
Claes Lindholm 620 000 7,1%
Gustaf Gustafsson 418 411 4,8%
Continentia Holding AB 373 068 4,3%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 347 011 4,0%
Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 214 884 2,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 201 203 2,3%
Fredrik Grevelius 150 000 1,7%
Christine Palm 141 822 1,6%
Deutsche Bank 137 385 1,6%
Cedrus Group AB 100 000 1,2%
Övriga aktieägare 1 746 233 20,1%
Total 8 684 298 100,0%