Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2018-08-31.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Robert 2 390 000 28,9%
Auer, Carl-Fredrik 2 285 906 27,6%
Palm, Inger Ulla Marianne 765 973 9,3%
Palm, Svante 654 700 7,9%
Continentia Holding AB 357 000 4,3%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 325 695 3,9%
Mangold Fondkommission AB 192 933 2,3%
Ålandsbanken i ägares ställe 122 663 1,5%
Gryningskust Förvaltning AB 100 000 1,2%
Nordin, Gert 100 000 1,2%
Paulsson Advisory AB 86 767 1,1%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 60 000 0,7%
Danica Pension 50 900 0,6%
GoMobile Nu AB 50 000 0,6%
Timecare Corporate Finance AB 50 000 0,6%
Övriga aktieägare 686 607 8,3%
Total 8 279 144 100,00%