Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2020-03-31.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Christine 2 649 614 30,5%
Palm, Marianne 1 905 973 21,9%
Palm, Svante 766 829 8,8%
Continentia Holding AB 373 068 4,3%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 312 093 3,6%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 224 416 2,6%
Peder Ring AB 183 092 2,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 147 346 1,7%
SEB AB Luxembourg 112 000 1,3%
Fredrik Grevelius 100 000 1,2%
Nordin, Gert 98 254 1,1%
Bogruppen i Östergötland Holding AB 91 548 1,1%
Stiernstedt, Nils 80 000 0,9%
Övriga aktieägare 1 540 065 17,7%
Total 8 684 298 100,0%