Ägare

Tabellen nedan visar bolagets största ägare per 2019-12-30.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Palm, Christine 2 649 614 30,87%
Palm, Marianne 1 905 973 22,20%
Palm, Svante 774 860 9,03%
Continentia Holding AB 373 068 4,35%
Bogruppen 305 154 3,55%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 292 915 3,41%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 217 093 2,53%
Nordnet Pensionsförsäkring 121 420 1,41%
Grevelius, Fredrik 100 000 1,21%
Gryningskust Förvaltning AB 100 000 1,21%
Nordin, Gert 100 000 1,21%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 83 000 0,97%
Stiernstedt, Nils 80 000 0,93%
Övriga aktieägare 1 581 201 17,12%
Total 8 684 298 100,0%