Investor relations

Rekonstruktionsplan

Livihop grundades 2011 och är idag en väletablerad aktör på den svenska marknaden för personlig assistans. Bolaget erbjuder personlig assistans till individer, tillika uppdragsgivare, med olika typer av funktionsnedsättning.

Pressmeddelanden

2021-12-03
Regulatorisk

På dagens extra bolagsstämma i Liv ihop AB fattades huvudsakligen följande beslut.

2021-12-03
Regulatorisk

Hedera Group AB (publ) har idag tecknat ett villkorat avtal med tre aktieägare i Liv ihop AB (publ) om att förvärva sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ) från Svante Palm, Marianne Palm och Christine Palm.

Finansiell kalender

februari 23 2022
Bokslutskommuniké 2021
maj 18 2022
Delårsrapport Q1